۱۳۸۵ تیر ۷, چهارشنبه


کوهستان (می خوام برم کوه)

آهنگ محلی کردستان
دستگاه : همایون (بیات اصفهان)


می خوام برم کوه ....... شکار آهو
می خوام برم کوه ....... شکار آهو
تفنگ من کو ليلی جان تفنگ من کو
تفنگ من کو ليلی جان تفنگ من کو

بالای پشتی .......عاشق را کشتی
بالای پشتی .......عاشق را کشتی
با خون عاشق ليلی جان نامه نوشتی
با خون عاشق ليلی جان نامه نوشتی

روی چو ماهت ...... تير نگاهت
روی چو ماهت ...... تير نگاهت
برده دل از من ليلی جان چشم سياهت
برده دل از من ليلی جان چشم سياهت

بالای بومی ...... کفتر پرونی
بالای بومی ...... کفتر پرونی
شستت بنازم ليلی جان خوب می پرونی
شستت بنازم ليلی جان خوب می پرونی


در اینجا میتوانید نت را دانلود کنید
4   نظر                                                  ۱:۱۸

صفحه ی اصلی

طریقه ی پوست انداختن تار

آرشیو تصویریآرشیو نت تصنیف ها

آرشیو نت های آموزشی

نظرها