۱۳۸۵ تیر ۹, جمعه


مرا ببوس

آهنگساز : مجید وفادار (با الهام از یک آهنگ یونانی)
شاعر : حیدر رقابی (هاله)
سل مینور - کوک ساز : (دو
سل – ر ر )


مرا ببوس مرا ببوس ..... برای آخـــریـن بـار
تــرا خـــدا نگـــــــــــــــــهدار ...... که میروم بسـوی سرنوشت
بهار ما گذشته گذشته ها گذشته
منــم به جستجـــوی سـرنـوشت

در، میان ، طوفان ، هم پیمان با قایقرانها
گذشته از جان ، باید بگذشت از طوفــانها

به تیـره شبهـــــا ، دارم بـا یـارم پیمانهـــــا
کـه برفـروزم ، آتشهــــا در کوهستانهـــا آه

شب سیه سفر کنـم ....... ز تیـره ره گـــذر کنـم
دگر تو ای گل من .......... سرشک غم به دامن
برای من میفکن

دخــتــر زیبـــــــــا ، امشــــب بـر تـو مهـمـــانم
درپیش تو می مانم ، تا لب بگذاری بر لب من

دخــتـــر زیـبــــــــا ، آن بــرق نـگـــــــــاه تـــو
اشک بی گناه تو، روشن سازد یک امشب من

مرا ببوس مرا ببوس ..... برای آخـــریـن بـار
تــرا خـــدا نگـــــــــــــــــهدار ...... که میروم بسـوی سرنوشت
بهار ما گذشته گذشته ها گذشته
منــم به جستجـــوی سـرنـوشت

در اینجا میتوانید نت را دانلود کنید
9   نظر                                                  ۱۱:۳۷

صفحه ی اصلی

طریقه ی پوست انداختن تار

آرشیو تصویریآرشیو نت تصنیف ها

آرشیو نت های آموزشی

نظرها