۱۳۸۵ تیر ۱۶, جمعه


سرود ای ایران

آهنگساز : روح الله خالقی
شاعر : حسین گل گلاب
دستگاه : شور (دشتی)

ای ايـران ای مـرز پـر گُهر........ ای خاکت سرچـــشمه هنر
دور از تو انديـشــۀ بــــدان ......... پايـنـده مـانــی تـو جـاودان

ای دشمن ار تو سنگ خاره ای من آهنم
جـان مـن فــدای خــاک پــاک مـيــهــنـم

مهر تو چـون شـد پيشه ام
دور از تو نيست انديشه ام

در راه تو کی ارزشی دارد اين جان ما
پاينده باد خاک ايران ما

*******

سنگ كوهت دُر و گوهر است ........ خاك دشتت بهتر از زر است
مهرت از دل كی برون كـنم ....... برگو بی مهر تو چون كنم

تا گردش جهان و دور آسمان بپاست
نور ایزدی همیشه رهنمای ماست

مهر تو چـون شـد پيشه ام
دور از تو نيست انديشه ام

در راه تو کی ارزشی دارد اين جان ما
پاينده باد خاک ايران ما

در اینجا میتوانید نت را دانلود کنید
7   نظر                                                  ۳:۲۰

صفحه ی اصلی

طریقه ی پوست انداختن تار

آرشیو تصویریآرشیو نت تصنیف ها

آرشیو نت های آموزشی

نظرها