۱۳۸۵ تیر ۲۹, پنجشنبه


سرو چمان

آهنگساز : محمدرضا شجریان
شاعر : حافظ
دستگاه : ماهور
سرو چمان من چرا ....... سرو چمان من چرا
میل چمن نمی​کند
همـدم گل نمی​شود
یاد سمن نمــــی​کند ....... یاد سمن نمــــی​کند

*******

دل به امید وصل تو........ دل به امید وصل تو
همدم جان نمی​شود
جان به هوای کوی تو
خدمت تن نمی​کند ........ خدمت تن نمی​کند

*******

با همه عطف دامنت آیدم از صبا عجب
کز گذر تو خاک را ...... کز گذر تو خاک را
مشک ختن نمی​کند ...... مشک ختن نمی​کند

*******

تا دل هرزه گرد من رفت به چین زلف تو
زان سفر دراز خود
عزم وطن نمی​کند ....... عزم وطن نمی​کند

*******

ساقی سیم ساق من
گر همه دُرد می​دهد ....... گر همه دُرد می​دهد
کیست که تن چو جام می ....... کیست که تن چو جام می
جمله دهن نمی​کند ....... جمله دهن نمی​کند

*******

سرو چمان من چرا ....... سرو چمان من چرا
میل چمن نمی​کند
همـدم گل نمی​شود
یاد سمن نمــــی​کند ....... یاد سمن نمــــی​کند
از اینجا میتوانید نت را دانلود کنید
در اینجا میتوانید به آهنگ گوش بدهید
7   نظر                                                  ۱۷:۵۲

صفحه ی اصلی

طریقه ی پوست انداختن تار

آرشیو تصویریآرشیو نت تصنیف ها

آرشیو نت های آموزشی

نظرها