۱۳۸۵ اسفند ۱۵, سه‌شنبه


رفتم در میخانه

یک تصنیف قدیمی
دستگاه : شور (نوا)
رفتم در میخانه حبیبم ...... رفتم در میخانه حبیبم
خوردم دو سه پیمانه ...... خوردم دو سه پیمانه

من مستم و دیوانه عزیزم ...... من مستم و دیوانه حبیبم
ما را که برد خانه ...... ما را که برد خانه

دلبر عزیز...... شوخ با تمیز...... برخیز و بریز
زان می که جوان سازد ...... عشقم به تو پردازد

دلبر عزیز...... شوخ با تمیز...... برخیز و بریز
زان می که جوان سازد ...... عشقم به تو پردازد

تو اگر عشوه بر
تو اگر عشوه بر خسروُ پرویزُ کنی

همچو فرهادُ روم
همچو فرهادُ روم از عقب کوه کنی

تو مگر
تو مگر ماه نکو رویانی

تو مگر
تو مگر شاه پری رویانی

در اینجا میتوانید نت را دانلود کنید
در اینجا میتوانید به آهنگ گوش بدهید
در اینجا میتوانید آهنگ ها را دانلود کنید (لینک موقت)
15   نظر                                                  ۳:۱۶

صفحه ی اصلی

طریقه ی پوست انداختن تار

آرشیو تصویریآرشیو نت تصنیف ها

آرشیو نت های آموزشی

نظرها